Değerli Sanayicilerimiz;

2018 yılı hepimiz açısından zor bir yıl oldu buna rağmen bölgemizde hem firma sayımız  hemde  istihdam oranlarımızda hızla büyüme devam etti Dilovası İMES OSB miz de  makine, makine yan sanayi, demir-çelik, otomotiv yan sanayi, plastik enjeksiyon, ısıl işlem, cam sanayi vb. alanlarda faaliyet gösteren 20 si  yabancı sermayeli olmak üzere 185  firmamızda 7827 kişi istihdam ediyoruz  Hepimizin bildiği üzere Enerji, arıtma, ulaşım, yol, peyzaj ve güvenlik altyapımızı ülkemizde örnek teşkil edecek şekilde geliştirdik ve bununla beraber bölgemizin önemli bir ihtiyacı  olan Dilovası İMES OSB Camimizin  temellerini attık hep birlikte bağışlarımızla kısa süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz.

Hedef strateji; nitelikli ve rekabetçi sanayi

Değerli Sanayicimiz; altyapı sürecini önemli ölçüde tamamlamış bulunuyoruz Aralık ayı itibarıyla İlk Olağan genel kurulumuzu da tamamladık hepinizin ilgisi ve desteği ile örnek bir genel kurul sürecini atlattık özellikle geçen yıldan beri hazırlıklarına başladığımız ve yeni dönemin kurumsal dönüşüm vizyonu çerçevesinde firmalarımızın niteliklerine ve rekabetçiliklerine destek olmayı yegane hedefimiz haline getirdik. İnteraktif yönetim modelini benimsemekteyiz  Bölgenin ihtiyaçlarını sanayicilerimizle istişare ediyoruz bu bağlamda işbirliği ve koordinasyon toplantıları adı altında 4 toplantı yaptık, her yıl düzenli olarak Genel durum değerlendirme toplantıları yapıyoruz ve  102 firmamızı ziyaret ettik etmeye devam ediyoruz tüm bu ziyaret ve toplantıların yanısıra bölgenin kapasitesini anlamak ve bu kapasitenin doğru alanlara kanalize edilebilmesi için Organize sanayi bölgelerinde il defa kurgulanan ve alanında profesyonel Barem Pazar Araştırma Firması ile“ Bölge Envanter çalışması” tamamlandı bu çalışmaların yanısıra 2017  özellikle Firmalarımızın hibe ve destek programlarından yararlanmaları adına danışmanlık hizmeti veriyoruz  ayrıca ülkemizin en önemli sorunu haline gelen Nitelikli ara eleman yetiştirmek  ve çeşitli yazılımlar, test cihazları, özellikli makinalar bulunan “Mükemmeliyet Merkezi “Proje çalışmamızın ön protokolü imzalandı ve süreci bu yıl içerisinde tamamlamayı öngörmekteyiz. Üniversite – Sanayi işbirliğini alanında Gebze Teknik Üniversitemizin yanısıra Kocaeli Üniversitemizle Enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapıyor bununla beraber “yerli ve milli üretim” hamlesiyle başlayan süreci ve özellikle Savunma Sanayimizin çalışmalarını yakından takip ediyor ve firmalarımızı bu süreçlere dahil edilmesini sağlıyoruz.

 

Güçlü Sanayi ,Güçlü Türkiye,

Değerli Sanayicimiz; Yeni Bir endüstri çağının başlangıcındayız “Endüstri 4.O”sanayi dönüşümünün getireceği digital dönüşüme adapte olmak ve bu dönüşümün bir parçası olmak zorundayız bu sürecin hazırlıkları uzun zamandır planlamaktayız yeni dönem bölgemizin ve firmalarımızın bu dönüşüme adapte edildiği çeşitli kurgularla üretimde pazarlamaya destekleneceği bir süreç olacaktır.

Unutulmamalıdır ki. Ülkemizin ilk 10 ekonomiden biri olma vizyonu, bilgi ve teknolojiye dayalı güçlü bir sanayi sektöründen geçmektedir ve bu nedenle sanayiciler olarak çabamız ve başarımız, bireysel girişim meselesi değil, memleket meselesidir. her zamankinden daha fazla “birlikte çalışmaya” odaklanacağımıza inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Saygılarımla

İMES OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İRFAN KÜÇÜKAY