Değerli Sanayicilerimiz;

2018 yılı hepimiz açısından zor bir yıl olmasına rağmen bölgemizde hem firma sayımızda  hem de  istihdam oranlarımızda hızlı büyüme devam etti. Dilovası İMES OSB’mizde  makine, makine yan sanayi, demir-çelik, otomotiv yan sanayi, plastik enjeksiyon, ısıl işlem, cam sanayi vb. alanlarda faaliyet gösteren 22’si  yabancı sermayeli olmak üzere 203  firmamızda 7625 kişi istihdam etmekteyiz.  Hepimizin bildiği üzere Enerji, arıtma, ulaşım, yol, peyzaj ve güvenlik altyapımızı ülkemizde örnek teşkil edecek şekilde geliştirdik ve bununla beraber bölgemizin önemli bir ihtiyacı  olan Dilovası İMES OSB Camimizin  temellerini attık.  Bağışlarımızla kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflemekteyiz.

Hedef strateji; nitelikli ve rekabetçi sanayi

Değerli Sanayicilerimiz; altyapı sürecini önemli ölçüde tamamlamış bulunuyoruz. Aralık ayı itibarıyla ilk Olağan Genel Kurulumuzu da tamamladık. Hepinizin ilgisi ve desteği ile örnek bir genel kurul sürecini atlattık. Geçen yıldan buyana hazırlıklarını sürdürdüğümüz yeni dönemin kurumsal dönüşüm vizyonu çerçevesinde firmalarımızın niteliklerine ve rekabetçiliklerine destek olma çalışmalarını yegane hedefimiz haline getirdik. Biz interaktif yönetim modelini benimseyen bir yönetim şeklini benimsemekteyiz. İşbirliği ve koordinasyon toplantıları adı altında 4 toplantı yaptık, her yıl düzenli olarak Genel Durum Değerlendirme toplantıları da yapmaktayız. Bu güne kadar  110 firmamızı ziyaret ettik, etmeye de devam ediyoruz. Tüm bu ziyaret ve toplantıların yanı sıra bölgenin kapasitesini anlamak ve bu kapasitenin doğru alanlara kanalize edilebilmesini sağlamak amacıyla Organize Sanayi Bölgelerinde ilk defa kurgulanan bir çalışmayı Barem Pazar Araştırma Firması ile yürüttük. “ Bölge Envanter çalışması” özverili bir çalışmanın ardından tamamlanarak rapor haline getirildi. Bu çalışmaların yanı sıra 2017  yılından bu yana  firmalarımızın hibe ve destek programlarından had safhada yararlanmaları için ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.  Ayrıca ülkemizin en önemli sorununu, Nitelikli ara eleman yetiştirmek  ve çeşitli yazılımlar, test cihazları, özellikli makinalar bulunan “Mükemmeliyet Merkezi “Proje çalışmamız ile çözmeyi hedeflemekteyiz. Üniversite – Sanayi işbirliğini alanında Gebze Teknik Üniversitemizin yanı sıra Kocaeli Üniversitemizle Enerji verimliliği ve Ar-Ge konusunda çalışmalar yapıyor bununla beraber “yerli ve milli üretim” hamlesiyle başlayan süreci ve özellikle Savunma Sanayimizin çalışmalarını yakından takip ediyor ve firmalarımızı bu süreçlere dahil edilmesini sağlıyoruz.

 

Güçlü Sanayi ,Güçlü Türkiye,

Değerli Sanayicilerimiz; Yeni Bir endüstri çağının başlangıcındayız. “Endüstri 4.O”sanayi dönüşümünün getireceği dijital dönüşüme adapte olmak ve bu dönüşümün bir parçası olmak zorundayız. Yeni dönem bölgemizin ve firmalarımızın bu dönüşüme adapte edildiği çeşitli kurgularla üretimden pazarlamaya destekleneceği bir süreç olacaktır.

Unutulmamalıdır ki ülkemizin ilk 10 ekonomiden biri olma vizyonu, bilgi ve teknolojiye dayalı güçlü bir sanayi sektöründen geçmektedir. Bu nedenle sanayiciler olarak çabamız ve başarımız, bireysel girişim meselesi değil, memleket meselesidir. Her zamankinden daha fazla “birlikte çalışmaya” odaklanacağımıza inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Saygılarımla

İMES OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İRFAN KÜÇÜKAY